A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Balatonszentgyörgyi Közös önkormányzati Hivatal MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi utca 91.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (111. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: település-, terület-, és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Benyújtandó pályázatok, önkormányzati beruházások előkészítéséhez műszaki tervdokumentációk, költségvetések elkészíttetésének megrendelése-koordinálása, engedélyeztetés. A képviselő-testület elé kerülő beruházással, fejlesztéssel, pályázatokkal kapcsolatos előterjesztések előkészítésében, pályázatok készítésében, pályázati dokumentációk beszerzésében való közreműködés. az előkészített pályázatok benyújtásában, a nyertes pályázatok megvalósításában, lebonyolításában való közreműködés. Helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek, önkormányzati vagyon hasznosításával és a vagyonkataszterrel kapcsolatos feladatok, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó közlekedési, vízügyi, építésügyi, környezetvédelmi, természetvédelmi, földművelésügyi, állat-, és növényegészségügyi igazgatási feladatok ellátása, településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok.

Településrendezési eszközökkel kapcsolatos feladatok ellátása, Műszaki Iroda feladatkörébe tartozó egyéb feladatok ellátása. Birtokvédelmi ügyek, Adó-és értékbizonyítványok elkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Település-, terület-, és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, középiskola/gimnázium, műszaki, B kategóriás jogosítvány, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Főiskola, műszaki vagy építész, német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás, hasonló munkakörben eltöltött – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítványt megigényelte, a 87/2019. Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Török Csilla nyújt, a 30/558-2059-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi utca 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BSZ/997/2020., valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

– Személyesen: Somogy megye, Balatonszentgyörgy, Berzsenyi utca 91.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról, a meghallgatásokat követően döntés. A nyertes pályázót telefonon értesítjük, a többi pályázót a pályázat eredményéről pályázati anyaga egyidejű visszaküldésével postai úton az elbírálást követő 3 napon belül. A pályázat eredménytelenné nyilvánítását fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:

2020. március 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

balatonszentgyorgy.hu – 2020. február 17.