Hivatalos, teljes név: Balatonszentgyörgyi Info Ház Egyesület

Alapítás éve: 2003. június

Alapító: Tüskés Balázs

Szervezet nyilvántartási száma: 14-02-0002817

Szervezet székhelye: 8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár utca 2.

Elnök: Horváth Gyöngyi

Titkár: Nagy Judit

Az Egyesület elsősorban a Balatonszentgyörgyön élő, főként fiatal korosztályok információs igényeinek kielégítését tekinti feladatának, s ezen keresztül igyekszik e társadalmi csoport tagjainak közösségi gondolkodását fejleszteni, bevonni őket a település közéletébe, támogatni a hátrányos helyzetű fiatalokat, segíteni érdekeik érvényesítését. E cél szolgálatában felvállalja, hogy közreműködik a szabadidő hasznos eltöltésében, oktatási és kulturális programok szervezésében, teleházat, előadásokat, bemutatókat, tanácsadást szervez, kiadványokat jelentet meg, az arra rászorulóknak segítséget nyújt a tanulásban, ismeretszerzésben, ösztönzi az alkotókedvet, ápolja a helyi hagyományokat, segít azok megőrzésében és terjesztésében, kapcsolatokat épít ki és tart fenn hasonló feladatokat ellátó hazai és külföldi szervezetekkel.

Az egyesület tagjai általános iskolások, középiskolások, főiskolások, egyetemisták és felnőttek. Néhány hozzáértő tag a helyi események megörökítésében (fotó, videó) és hangosításában is segít.

Az egyesület taglétszáma 22 fő (2019. augusztus 9-ei adat).