Balatonszentgyörgy képviselő-testülete 1999. november 30-ai ülésén határozott a “Balatonszentgyörgy Díszpolgára” kitüntető cím, illetve a “Balatonszentgyörgyért Emlékérem” odaítéléséről. A rendelet szerint:

“Balatonszentgyörgy Díszpolgára” emlékérem évente egy alkalommal és egy személynek adományozható. A díszpolgári cím kiadása nem kötelező jellegű. Az átadás nyilvánosan, ünnepélyes keretek között, a “falunap” alkalmából történik (Pünkösd előtti szombat). A kitüntetést a mindenkori polgármester adja át.

† ID. ORSZÁGH BÉLA †

(1960 – 2015)
a Kis-Balaton Táncegyüttes vezetője
A cím átadásának ideje: 2016. április 30.

Az átadás Országh Béla halálának egy éves évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésen, az iskola tornacsarnokában történt.

Id. Országh Béla 1960. szeptember 19-én született Marcaliban. Általános iskolai tanulmányait Balatonlellén végezte. Középiskolába Keszthelyre járt, a Nagyváthy Mezőgazdasági Szakközépiskolába. Már ott bekapcsolódott a néptáncmozgalomba, hiszen először a Nagyváthy csoportjában kezdett táncolni, utána pedig a Georgikon Táncegyüttesben.

Középiskola után Kéthelyre került az Aranykalász MGTSZ-be. Közben elvégezte a mezőgazdasági főiskolát Kaposváron, mezőgazdasági üzemmérnök diplomát szerzett.

1983-ban kezdett a balatonszentgyörgyi csoportban táncolni. Első házasságából két gyermek született, Béla és Eszter. Második házasságából Nóra, Bence, majd az ikrek, Anna és Attila.

1992. nyarán eljött a kéthelyi TSZ-től, preparátori vállalkozásba kezdett, majd rovar- és rágcsálóirtó egyéni vállalkozóként dolgozott haláláig. Közben vezette a Kis-Balaton táncegyüttest, melyet szintén családjának tekintett.

Életútját meghatározta munkáján és a táncon keresztül is az emberek szeretete, a munkához, a néptánchoz való alázata. Igazi emberi nagysága viszont abban mutatkozott meg, ahogyan a családjával, gyermekeivel, az emberekkel foglalkozott.

2015. május 1-jén, tragikus baleset következtében hunyt el.

† ID. STEFÁN FERENC †

(1935 – 2015)
amatőr tárogatóművész
A cím átadásának ideje: 2015. augusztus 20.

Az átadási ünnepség a Szent István-napi megemlékezést követően a Művelődési Házban zajlott.

Stefán Ferenc Balatonszentgyörgyön született 1935. december 30-án, a jelenleg tájházként működő épületben. Az általános iskolai tanulmányai után kereskedelmi iskolába ment továbbtanulni. 1960. június 11-e élete legfontosabb dátuma: ekkor kötöttek házasságot feleségével, Erzsivel.

Kereskedői munkáját szívvel-lélekkel végezte. Nyugdíjazásáig a balatonmáriafürdői ÁFÉSZ dolgozója volt, ahol megbecsülték munkáját és háromszor jutalmazták a “Szakma kiváló dolgozója” címmel. Munkája és családja mellett mindig élhetett zene iránti szeretetének. Kezdetben klarinéton játszott, nagyon sok szép élménnyel gazdagodva. A későbbiekben a tárogató lett a hangszere, amin mindig nagy örömmel játszott.

Több KI MIT TUD-on vett részt, gyűjtötte az elismeréseket, Arany és Ezüst okleveleket kapott. Pályájának csúcsa 2014. november, Budapest Operettszínház: itt zenei tudását 1. díjjal értékelték. A sok-sok díj, elismerés soha nem bódította el, zeneszeretete töretlen volt, minden meghívást örömmel fogadott.

2015. augusztus 20-án átvett “Balatonszentgyörgy Díszpolgára” kitüntetését sajnos nem sokáig élvezhette. 2015. október 8-án délután, hosszú és türelemmel viselt betegsége után hunyt el.

SNYIR FERENC

(1951 -)
volt polgármester, Nagyida (Szlovákia)
A cím átadásának ideje: 2004. május 29.

Az ünnepség helyszíne – a tavalyi évhez hasonlóan – az Önkormányzat házasságkötő terme volt. A tervek szerint szintén a Falunap keretében zajlott volna a rendezvény, de az eső miatt csak a kitüntetések átadási ünnepségét tartottuk meg ezen a napon (a Falunapot egy héttel később).

Snyir Ferenc 1951. május 30-án született. A balatonszentgyörgyi Kis-Balaton Táncegyüttes közreműködésével került kapcsolatba községünkkel az Ilosvay Selymes Péter Néptáncegyüttes vezetőjeként. A közel negyedszázada jól sikerült vendégszereplés néhány napja alatt évtizedekre szóló barátságot kötött nem csak a két település táncegyüttese, hanem Nagyida és Balatonszentgyörgy is. Snyír Ferenc a kezdetektől – ma már mint a település polgármestere – újabb és újabb együttműködési lehetőségeken munkálkodik. Ápolja és átörökíti a már generációkat megélt testvérkapcsolatot. A hosszú évekre visszanyúló kulturális kapcsolatnak – amely településünk értékeinek gyarapításához nagyban hozzájárult – lelkiismeretes, odaadó mentora voIt és a mai napig is az.

† SIMON OTTÓ †

(1942-2007)
költő, tanár
A cím átadásának ideje: 2003. június 7. 

Az átadási ünnepség az Önkormányzat házasságkötő termében zajlott.

Simon Ottó Balatonszentgyörgyön született. Bár foglalkozása elszólította falujából, de szívében-lelkében megmaradt szentgyörgyinek. Irodalmi munkásságával nagyon sokat tesz szülőföldje és az itt élő emberek bemutatásában, megismertetésében határainkon innen és túl. Írásaiból sugárzik az ősi földhöz, a szűkebb hazához való kötődés. Verseiben nagy szeretettel szólítja meg gyermekkora kedves helyeit: a Cifra kaput, a Somost, a Kútvölgyi rétet, a Kikiri tavat, a szülői ház kertjét.

S ahogy ő fogalmaz:

“Ennél tündéribb tájat még nem látott szemem, ez az én tengerem

Benne tükröződi arcom arcomon őseim s reményeik

És bárhol legyek is tükörében szememnek ők és ez a föld

Ahol simogatnak anyám szavai.” 

Simon Ottó türelemmel viselt betegsége után, 2007. augusztus 5-én halt meg, temetése augusztus 10-én volt. Sírja a balatonszentgyörgyi temetőben található.

† GÁL JÓZSEFNÉ †

(1918-2018)
nyugalmazott iskolaigazgató
A cím átadásának ideje: 2002. május 18. 

A kitüntető címet a Gulya csárda szabadtéri színpadán adta át Nagy Lajos polgármester.

Gál Józsefné pedagógus családból, a Somogy megyei Libickozmából származik. 1918. január 31-én született. 1934-ben Kőszegen, a Római Katolikus Tanítóképző Intézetben szerzett tanítói képesítést. A pályakezdés évei következtek a szülőfaluhoz közeli Kopárpusztán. 1948-tól Libickozmán folytatta hivatását, majd 1951-től a fonyódi iskola pedagógusa. 1955-től nyugdíjazásáig, 1973-ig volt igazgató Balatonszentgyörgyön, de a pedagógusi tevékenységét ezután is folytatta. 2018. január 31-én, 100. születésnapján Balatonszentgyörgy küldöttsége is köszöntötte lakásán a jeles nap alkalmából.

2018. július 2-án, csendben hunyt el.

† LÁSZLÓ ISTVÁN 

(1923 – 2015)
nyugdíjas tanár, helytörténeti kutató
A cím átadásának ideje: 2001. június 2.

A kitüntető címet a Művelődési Ház szabadtéri színpadán adta át Nagy Lajos polgármester, szintén a Falunap és Kis-Balatoni Évadnyitó alkalmából.

A képviselő-testület Balatonszentgyörgy Díszpolgára kitüntető címet adományozta László István nyugdíjas pedagógusnak több évtizedes oktató-nevelő munkásságáért, a helytörténeti kutatások terén elért kimagasló eredményeiért, ismeretterjesztő tevékenységéért és a közösségi tudat formálásában szerzett elévülhetetlen érdemeiért.

Pista bácsi 2015. február 20-án hunyt el.

† SIMON JÓZSEF †

(1920 – 1983)
festő, postamester
A posztumusz cím átadásának ideje: 2000. június 10. 

Az átadási ünnepség a Művelődési Ház nagytermében zajlott, az első alkalommal megrendezett Falunap és Kis-Balatoni Évadnyitó alkalmából. A kitüntetést Simon József hozzátartozói vették át.

Néhai Simon József haláláig Balatonszentgyörgy közéletének kiemelkedő alakja volt. Jelentős helytörténeti kutatómunkát végzett, amivel másoknak is példát mutatott. Balatonszentgyörgy múltját feltáró és mély szeretettel ábrázoló községi Képes Krónika írója és szerkesztője, emellett amatőr festőként vált ismertté. Műveiben megörökítette a falusi élet jellemző pillanatait. Egész munkássága így Balatonszentgyörgy történetének is részévé vált.