Terület: 23,68 km2
Lakónépesség: 1.700 fő
Lakásállomány: 688 (ebből külföldi ingatlan tulajdon: 100)
Háztartások száma: 630

KÖZMŰVESÍTETTSÉG, SZOLGÁLTATÓ
Vezetékes ivóvíz, csatornahálózat: DRV Zrt., Siófok
Villamoshálózat: E.ON
Földgázvezeték: E.ON

A közművek hossza: 20,4 km
Kiépítettség: 100 %
Szilárd települési hulladék szállítása: Pelso-Kom Nonprofit Kft.
Magánszálláshelyek száma: 55
Szállás férőhelyek száma: 333
Működő vállalkozások száma: 79
Ebből
egyéni vállalkozás: 50
társas vállalkozás: 29

Üzletek száma: 25
Ebből
kereskedelmi vendéglátó: 16
egyéb üzlet: 9

Személygépkocsik száma: 528