Az egyesület alapítási éve: 1983

Az egyesületet a Somogy Megyei Bíróság a Pk.60.106/1989/3. szám alatt jegyezte be.

Községünkben és környékén – a természeti adottságok miatt – mindig is voltak halászó, horgászó emberek, akik más településen lévő horgászegyesületeknek voltak tagjai (Keszthely, Fonyód, Nagykanizsa stb.).

Az ERDÉRT vállalatnál dolgozó horgászok kezdeményezését a sportszerető Potharn Béla gazdasági egységvezető támogatta, a szükséges feltételeket biztosította, így alakult meg 1983. február 14-én az ERDÉRT Üzemi Horgász Egyesület 23 taggal. A taglétszám 1984-ben 75, majd 96 főre növekedett. Az egyesület elnökévé a tagság Biankini Lászlót (Berzsenyi u. 65.) választotta meg.

A rendszerváltást követően változtak az egyesületi törvény rendelkezései, gyökeres változás következett be a gazdasági egységeknél, így az ERDÉRT vállalatnál is – s 1996-tól nem kívánta ERDÉRT név alatt működtetni a helyi horgászegyesületet sem. Az 1996. februárjában megtartott közgyűlés döntött a Balatonszentgyörgy és Vidéke Horgász Egyesület név mellett, s egyúttal új vezetőséget is választott: az elnök Kőhalmi Gyula lett.

Az egyesületi törvénynek megfelelően új Alapszabály készült, melyet a megyei bíróság és ügyészség elfogadott.

Az egyesület működési területe: Balatonszentgyörgy (székhely), Balatonberény, Vörs, Hollád, Tikos, Szegerdő, Sávoly, Somogysámson települései (nincs más horgászegyesület).

Az egyesületünk teljes jogú (rendes) és a tagsági jogok tekintetében korlátozott “pártoló” (18 éven felüli – működési területen kívül lakó) és ifjúsági tagjai vannak.

Az egyesület önkéntes tagsági viszonyon alapuló nyílt társadalmi szervezet. Tagja lehet az, aki az Alapszabályt elfogadja és az éves tagdíjat befizeti. Az egyesület célja: A szabadidő hasznos eltöltése, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a természet védelme. Az egyesületnek 2005-ben 622 tagja volt, melyből 112 volt a “rendes” tag, 37 fő az ifjúsági és 473 fő a “pártoló” tag.

Jelenleg a taglétszámunk 200 fő körül alakul évente.

Az éves tagdíj felnőtteknek 1500 Ft, 18 éves korig 0 Ft..

Az egyesület címe: 8710 Balatonszentgyörgy, Sport u. 41.

Adószám: 18782369-1-14

Bankszámlaszám: 10404955-50526550-90521007

Elnök: Ivók László, email: horgaszbsz@gmail.com – telefon: 30/9932-263

Web: bszentgyorgyhorgegy.hu

Tisztségviselők: Berkes Zsolt titkár, Varga József gazdasági felelős