A 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére hivatkozással a jegyző az általa vezetett nyilvántartás valamennyi adatát közzéteszi az interneten.

Balatonszentgyörgy szálláshely szolgáltatók nyilvánartása

Ellenőrzési terv 2022