Balatonszentgyörgy címere

Az alul kerekített kék alapszínű pajzsban Szent György lovas képe a sárkánnyal látható. A ló és lovasa, a zászló és a dárdanyél fehér, a sárkány zöld, a glória arany, a lótakaró, a zászlón és lovason lévő kereszt piros színű.

Felhasználni csak engedéllyel, vagy a Képviselő-testülettől, a jegyzőtől vagy megbízottjaiktól kapott utasítás keretében (pl. nyomdai megrendelések) lehet.

Fontos tudni a következőket:

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzat Hivatal
J e g y z ő j é t ő l

T Á J É K O Z T A T Ó

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 6/2003./IV.30./sz. rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzatáról, melyet több ízben is módosított.

A rendeletben szabályozza a címer, zászló és pecsét használatát, melyet kivonatosan közlök:

2. §

(1) Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsét.

(2) A jelképek leírása:

Balatonszentgyörgy község címere:

Az alul kerekített kék alapszínű pajzsban Szent György lovas-képe a sárkánnyal látható. A ló és lovasa, a zászló és a dárdanyél fehér, a sárkány zöld, a glória arany, a lótakaró, a zászlón és a lovason lévő kereszt piros színű.

Balatonszentgyörgy zászlaja:

Zöld alapon ezüst csík, mely a rövidebb oldal egyhatod része. Oldalainak aránya 1:2. Függőleges állásánál a zászló felső részén, vízszintesnél a közepén helyezkedik el a címer.

Balatonszentgyörgy község pecsétje:

Kör alakú, középen Szent György lovas-képe, a kör alsó harmadában Balatonszentgyörgy felirattal.

(3) A község zászlaját állami, nemzeti ünnepek alkalmával és külföldi delegáció fogadásánál a községházán a nemzeti zászlóval együtt, a helyi ünnepeken pedig a községházán, a közintézményeken kell kihelyezni.

(4) Az önkormányzat és szervei a község címerét emléktárgyakon, dokumentumokon és kiadványokon korlátozás nélkül használhatják, más szervek vagy személyek részére a használat engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(5) Az önkormányzat pecsétjét kell használni:

  • a helyi ünnepi rendezvények meghívóin,
  • a Képviselő-testület által adományozott okleveleken,
  • az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait tükröző és azokat rögzítő dokumentumokon.

(6) A címer, zászló és pecsét ábrázolását az SZMSZ 4. számú melléklete tartalmazza.

(7) A (4) bekezdésben megjelölt eljáró (Képviselő-testület) az általa kiadott engedélyekről a következő nyilvántartást vezeti:

  • kérelmező neve, címe/székhelye/telephelye,
  • felhasználás módja,
  • felhasználás időtartama,
  • engedély kiadásának dátuma.

Fentiek értelmében a címer bármilyen formában történő használatához az önkormányzat képviselő-testületének engedélye szükséges.

Felhívom a figyelmét azon állampolgároknak, akik engedély nélkül használták a község jelképeit, utólagosan az erre vonatkozó engedélyt a képviselő-testülettől kérjék meg.

Az engedély iránti kérelmet írásban kell benyújtani az alábbi címre:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 91.

Kérem a tájékoztató szíves tudomásul vételét!

Török Csilla címzetes főjegyző