TÁJÉKOZTATÓ

A TOP-4.1.1.-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra benyújtott Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának és Hollád Község Önkormányzatának konzorciumi pályázata támogatásban részesült.

A „Balatonszentgyörgy védőnői alapellátás infrastrukturális fejlesztése és Hollád egészségügyi alapellátás fejlesztése” című, TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00022 számú pályázat keretében Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata és Hollád Község Önkormányzata összesen több mint 59 millió Ft támogatást kapott az egészségügyi alapellátásuk fejlesztésére.

A támogatásból Balatonszentgyörgyön megújul a védőnői alapellátást biztosító rendelő épülete, Holládon pedig a háziorvosi szolgáltatást nyújtó épület kerül átalakításra, korszerűsítésre. Az alapellátást biztosító épületek külső és belső felújítása mellett a szolgáltatásokhoz szükséges tárgyi eszközbeszerzésére is sor kerül.

A projekt megvalósítására 2018-2019. években kerülnek megvalósításra.

Kedvezményezett neve: Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata és Hollád Község Önkormányzata

Projekt címe: Balatonszentgyörgy védőnői alapellátás infrastrukturális fejlesztése és Hollád egészségügyi alapellátás fejlesztése

Támogatási összeg: 59.645.630 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.07.22.

Projekt azonosító: TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00022

A projekt tartalmának bemutatása:

Balatonszentgyörgy működő védőnői szolgáltatással rendelkezik, amely Balatonszentgyörgy a körzet központja. A védőnői ellátási körzethez tartozik még Hollád és Tikos települések is.

A védőnő a védőnői szolgálatot mindig az adott településeken látja el.

A védőnői ellátás rendelkezésre állási időszaka hétfőtől péntekig 8-16 óráig tart. A védőnő Balatonszentgyörgyön kívül még 2 települést (Hollád és Tikos) lakosságát látja el, úgy, hogy az adott rendelési időszakokban az adott településeken tartózkodik. Balatonszentgyörgyön 8-16 óra között tart a rendelési idő.

Hollád településen a házi orvosi szolgálatot Dr. Darabont Egészségügyi Szolgáltató látja el. Más település nem tartozik a házi orvosi szolgálat ellátási körzetébe.

A települések könnyen megközelíthetőek, nincsenek egymástól távol.

Balatonszentgyörgy esetében az energetikai fejlesztés a szigetelést, ill. a nyílászáró cserét tartalmazza, míg Hollád esetében az energetikai fejlesztés a szigetelést, a nyílászáró cserét, ill. a felújított villamoshálózatra kapcsolható napelemes rendszert is tartalmazza.

1) BALATONSZENTGYÖRGY:

A projektben a Balatonszentgyörgyön lévő VÉDŐNŐI ALAPELLÁTÁSRA szolgáló épület átalakítására kerül sor.

A projekt célja, hogy az egészségügyi alapellátás részét képező védőnői ellátás infrastrukturális fejlesztése, amelynek révén az alapellátást biztosító ÉPÜLET egyrészt korszerűsítésre kerül, másrészt pedig a növekvő védőnői feladatokhoz szükséges belső átalakításokra kerül sor.

Az épületben a védőnői alapellátás mellett az idősek klubja is megtalálható. Tekintettel arra, hogy az idősek klubja nem része a támogatott tevékenységnek, így csak a védőnői alapellátáshoz szükséges BELSŐ épületrész kerül átalakításra. A pályázathoz nem tartozó tevékenység (idősek klubja) az épületen belül nem kerül átalakításra.

Az épület belső részét átalakítjuk, falakat helyezzünk át, mindezt azért, hogy a védőnői szolgálat bővülő feladataihoz szükséges előírt ÁNTSZ és egyéb előírásoknak megfeleljünk, továbbá a védőnői feladatok hatékony és praktikus ellátását biztosítani tudjuk.

Bár az épületben a védőnői alapellátás mellett az idősek klubja is megtalálható, azonban az épület KÜLSŐ részét teljeskörűen szigeteljük, ill. az egész épületben megtörténik a nyílászárók cseréjére is, emiatt a nem támogatott részhez (idősek klubja) tartozó külső költségeket arányosítjuk, ennek költségét községi önkormányzatunk biztosítja.

Az épület külső és belső átalakítása, korszerűsítése mellett az épület környezete is átalakul, a parkoló és az épület akadálymentesített lesz, így az egészségügyi ellátáshoz szükséges egyenlő hozzáférés is biztosítottabb lesz.

Az épület átalakítás mellett a védőnői feladatokhoz szükséges és a pályázat által engedélyezett ESZKÖZÖK közül azokat a védőnői szolgálathoz szükséges eszközöket kívánunk beszerezni, amelyek vagy nincsenek, vagy elavultak. Pl. a beszerzendő eszközök között szereplő, népegészségügyi célú méhnyakszűrésnél használatos ajánlott eszközök közül valamennyi eszköz beszerzését tervezzük, ugyanis, ezek jelentős részével nem rendelkezünk.

Tekintettel arra, hogy a bővülő védőnői szolgálat ellátási körzete jelenleg három településre terjed ki, így egy új, márkakereskedésből beszerezhető egyszerűbb (Suzuki) gépjárművet vásárolnánk a támogatás egy részéből.

A beszerezendő gépjárműhöz kapcsolódó többletköltséget (pl. CASCO, kötelező) önkormányzatunk biztosítani tudja.

2) HOLLÁD:

Konzorciumi pályázatunkban Hollád településen a HÁZI ORVOSI és VÉDŐNŐI ALAPELLÁTÁSRA szolgáló épület felújítására kerül sor.

A házi orvosi szolgálat ellátási területe csak Holládra vonatkozik, de a védőnői szolgálat ellátási köre Balatonszentgyörgy, Hollád és Tikos települések.

Projektünk célja, hogy az egészségügyi alapellátás részét képező házi orvosi és védőnői ellátás infrastrukturális fejlesztése, amelynek révén az alapellátást biztosító ÉPÜLET egyrészt felújításra kerül, másrészt a környezetvédelmet és a költséghatékonyságot szem előtt tartva energetikai hatékonyságnövelést végzünk, harmadrészt pedig a belső felújítási munkálatokra is sor kerül.

A BELSŐ átalakítás során a helyiségek komplex módon akadálymentesítésre kerülnek, ill. ezzel együtt kialakításra kerül egy akadálymentesített mosdó – wc helyiség, valamint a jelenleg használaton kívüli helyiségből egy baba-mama váró helyiség is.

Az épület KÜLSŐ teljeskörű szigetelésével, a teljeskörű nyílászáró cserével, ill. a villamoshálózatra visszatermelő napelemes rendszer elhelyezésével az épület energetikai besorolása javul, ill. a felhasznált energia és a fenntartási, közüzemi költségek csökkenésére is számítunk. Így ez a beruházás hozzájárul a fenntartható fejlődéshez.

Az épület külső és belső felújítása és korszerűsítése mellett az épület KÖRNYEZETE is átalakul, a parkoló és az épület akadálymentesített lesz, így az egészségügyi ellátáshoz szükséges egyenlő hozzáférés is biztosítottabb lesz.