Kedvezményezett neve: Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzata

Projekt címe: Balatonberény – Balatonszentgyörgy – Vörs kerékpáros útvonal megvalósítása

Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00002

Támogatás összege: 470.392.316 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezési dátum: 2023.06.30.

A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA:

A projekt célja a Balatonberény-Balatonszentgyörgy-Vörs kerékpáros útvonal létrehozása, így – a biztonságos feltételek megteremtésével – a közvetlenül és közvetve kedvezményezett településeken a környezetkímélő kerékpáros közlekedési mód elterjedésének elősegítése. A beruházás a közlekedési, illetve a (Balaton Bringakörút – Kis-Balaton) turisztikai, üdülési célú kerékpározás feltételeit egyaránt javítja.

A fejlesztés egyfelől magában foglalta a megvalósításhoz szükséges előkészítési (tervek, engedélyezés) feladatokat, másrészt a kivitelezés, lebonyolítás, továbbá a projekthez kötött sajátos intézkedések (pl. tájékoztatás, népszerűsítő akció) feladatait. Az építési (műszaki, forgalomtechnikai) tartalom, a tárgyi – Balatonberény vasúti megálló és Vörs vasúti megálló közötti – kerékpáros összeköttetés létrehozásán túl úgynevezett kapcsolódó beruházáselemeket is magában foglal, így például

  • Az új kerékpáros útvonal csatlakoztatását a balatonszentgyörgyi vasútállomáshoz (a többinél kevesebb vonat áll meg),
  • Csatlakozást a Bringakörút és Gulya Csárda között megépített kerékpárút-csonkhoz,
  • A kerékpárúttal feltárt helyközi autóbusz mh. szolgáltatási színvonalának javítását,
  • A kerékpársávval érintett útburkolatok egy részének felújítását,
  • A csapadékvíz-elvezető rendszer szükség szerinti javítását vagy átalakítását,
  • A beruházáshoz kapcsolódó gépjármű.parkolók és biztonsági sávok kialakítását, áthelyezését.

A projekt I. üteme: A nyílt közbeszerzési eljárás során beérkezett 7 ajánlatból a legkedvezőbb és egyben a legalacsonyabb árat adó a Reaszfalt Kft. volt. Nettó 224 842 654.- Ft vállalási ár mellett 300 nap állt a kivitelező rendelkezésére a munkálatok befejezésére, ebbe nem számított bele a téli időszak. A sikeres műszaki átadásra 2022.04.20-án került sor.

A projekt II. ütemében a vörsi szakaszra vonatkozó kivitelezési munkálatok ellátását a TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft. nyerte el, akivel 2021.12.11-én aláírásra került a vállalkozási szerződés. A vállalkozó teljesítési határideje 180 nap, aki a téli üzemeltetési időszakot (március 15.) követően kezdhette meg a munkálatokat. A vállalási összeg nettó 89 880 600.- Ft + áfa volt. A II. ütem műszaki átadását a felek 2022.08.02-án zárták le.

A projekt keretében összesen 10,6 km kerékpáros kapcsolat (kerékpárút, irányhelyes kerékpársáv, kerékpárosbarát utca) jött létre.