Kedvezményezett neve: Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzata

Projekt címe: Balatonberény – Balatonszentgyörgy – Vörs kerékpáros útvonal megvalósítása

Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00002

Támogatás összege: 470.392.316 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezési dátum: 2022.05.31.

A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA:

A projekt célja a Balatonberény-Balatonszentgyörgy-Vörs kerékpáros útvonal létrehozása, így – a biztonságos feltételek megteremtésével – a közvetlenül és közvetve kedvezményezett településeken a környezetkímélő kerékpáros közlekedési mód elterjedésének elősegítése. A beruházás a közlekedési, illetve a (Balaton Bringakörút – Kis-Balaton) turisztikai, üdülési célú kerékpározás feltételeit egyaránt javítja.

A fejlesztés egyfelől magában foglalja a megvalósításhoz szükséges előkészítési (tervek, engedélyezés) feladatokat, másrészt a kivitelezés, lebonyolítás, továbbá a projekthez kötött sajátos intézkedések (pl. tájékoztatás, népszerűsítő akció) feladatait. Az építési (műszaki, forgalomtechnikai) tartalom, a tárgyi – Balatonberény vasúti megálló és Vörs vasúti megálló közötti – kerékpáros összeköttetés létrehozásán túl úgynevezett kapcsolódó beruházáselemeket is magában foglal, így például

• Az új kerékpáros útvonal csatlakoztatását a balatonszentgyörgyi vasútállomáshoz (a többi településnél kevesebb vonat áll meg),

• Csatlakozást a Bringakörút és Gulya Csárda között megépített kerékpárút-csonkhoz,

• Egy kiágazó szakaszt Battyánpusztáig, illetve

• Biztonságos és jól használható kerékpártámaszok beszerzését és elhelyezését.

• A kerékpárúttal feltárt helyközi autóbusz megállóhely szolgáltatási színvonalának javítását,

• A kerékpársávval érintett útburkolatok egy részének felújítását,

• A csapadékvíz-elvezető rendszer szükség szerinti javítását vagy átalakítását,

• A beruházáshoz kapcsolódó gépjármű parkolók és biztonsági sávok kialakítását, áthelyezését.

Több mint 10 km kerékpáros kapcsolat (kerékpárút, irányhelyes kerékpársáv, kerékpárosbarát utca) hálózati kialakításának terveit vállalta el tervezőként a Bonum Via Szaktanácsadó és Szolgáltató Kft., az engedélyes tervek elkészítésének határideje 2019.12.15.

A projekt előrehaladásáról a továbbiakban itt tájékozódhat.