Balatonberény – Balatonszentgyörgy – Vörs kerékpáros útvonal megvalósítása

TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00002

Sikeresen elkészült a Balatonberény-Balatonszentgyörgy-Vörs települések közötti kerékpáros útvonal. A kivitelezés két szakaszból állt. Az első szakasz esetében a munkaterületet 2021. március 11-én vette át a nyertes ajánlattevő REASZFALT Kft. az önkormányzatoktól és a Magyar Közúttól, míg a vörsi szakasz építése ez év márciusában kezdődhetett meg a TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft. által. A projekt sikeresen lezárult a tervezett 2022. szeptember 30-i dátumra. Ezen a napon került sor a bicikliút hivatalos átadására, bebiciklizésére, melyen Révész Máriusz Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztos mellett részt vett Móring József Attila országgyűlési képviselő, Bíró Norbert a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, valamint a települések polgármesterei, önkormányzatok dolgozói, a kivitelező képviselői és a település lakói egyaránt.

A PROJEKT BEMUTATÁSA

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 2019 májusában Támogatási Szerződést kötött a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával a Balatonberény-Balatonszentgyörgy-Vörs települések közötti kerékpáros útvonal megvalósulása érdekében. A beruházás teljes összege bruttó 470 392 316 Ft, melynek 100%-a vissza nem térítendő támogatási összeg.

PROJEKT CÉLJA

A projekt célja a Balatonberény-Balatonszentgyörgy-Vörs kerékpáros útvonal létrehozása, így – a biztonságos feltételek megteremtésével – a közvetlenül és közvetve kedvezményezett településeken a környezetkímélő kerékpáros közlekedési mód elterjedésének elősegítése. A beruházás a közlekedési, illetve a (Balaton Bringakörút – Kis-Balaton) turisztikai, üdülési célú kerékpározás feltételeit egyaránt javítja.

A fejlesztés egyfelől magában foglalja a megvalósításhoz szükséges előkészítési (tervek, engedélyezés) feladatokat, másrészt a kivitelezés, lebonyolítás, továbbá a projekthez kötött sajátos intézkedések (pl. tájékoztatás, népszerűsítő akció) feladatait. Az építési (műszaki, forgalomtechnikai) tartalom, a tárgyi – Balatonberény vasúti megálló és Vörs vasúti megálló közötti – kerékpáros összeköttetés létrehozásán túl úgynevezett kapcsolódó beruházáselemeket is magában foglal, így például

• Az új kerékpáros útvonal csatlakoztatását a balatonszentgyörgyi vasútállomáshoz (a többinél kevesebb vonat áll meg),

• Csatlakozást a Bringakörút és Gulya Csárda között megépített kerékpárút-csonkhoz,

• Egy kiágazó szakaszt Battyánpusztáig, illetve

• Biztonságos és jól használható kerékpártámaszok beszerzését és elhelyezését,

• A kerékpárúttal feltárt helyközi autóbusz mh. szolgáltatási színvonalának javítását,

• A kerékpársávval érintett útburkolatok egy részének felújítását,

• A csapadékvíz-elvezető rendszer szükség szerinti javítását vagy átalakítását,

• A beruházáshoz kapcsolódó gépjármű parkolók és biztonsági sávok kialakítását, áthelyezését.

A projekt keretében összesen 10,6 km kerékpáros kapcsolat (kerékpárút, irányhelyes kerékpársáv, kerékpárosbarát utca) jött létre.