A kedvezményezett neve: Balatonszentgyörgy Környéki Önkormányzatok Társulása (gesztor), Somogy Megyei Önkormányzat (konzorciumi tag)

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00022

A projekt címe: Bölcsőde építése Balatonszentgyörgyön

A szerződött támogatás összege: 329 999 999,- Ft

A projekt összköltsége: 329 999 999,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A támogatást igénylő Balatonszentgyörgy Környéki Önkormányzatok Társulása különös hangsúlyt helyez a 0-3 év közötti, bölcsődés korú gyermekek napközbeni felügyeletének megoldására. A fejlesztési törekvések eredményeképpen kerül megvalósításra egy zöldmezős, teljesen új építésű ingatlan, mely helyet ad majd a bölcsődei szolgáltatás ellátásának. A tervezett bölcsőde egy nevelési-gondozási egységes, önálló intézményként kerül kialakításra, közvetlenül a települési óvoda szomszédságában.

Az összesen 24 fő férőhellyel bíró bölcsőde napközbeni foglalkozásaihoz kettő csoportszoba, két gyermekcsoportszoba számára közösen kialakított gyermekfürdőszoba, gyermeköltözők és átadó helyiségek, tárolóhelyiségek (gyermekágynak, játéknak és egyéb eszközöknek), akadálymentesített mosdó, illetve illemhely a szülők számára, előtér, babakocsi-tároló, takarítószer-raktár, gyermekcsoport-szobánként egy-egy terasz, valamint játszóudvar építése tervezett. A vezetői iroda, gondozónői szoba és teakonyha, irattár, felnőttek részére kialakított öltöző és mosdó, WC helyiség, zuhanyzó, étkező, melegítőkonyha, ételhulladék-tároló, mosoda és vasaló helyiség és szeméttároló a gyermekek felügyeletéhez létrehozandó, 15/1998. (IV.30) NM rendelet előírásait magába foglaló helyiségek. A kötelező helyiségeken túl a tervezett sószoba és a nagymozgást elősegítő vagy mozgásfejlesztő szoba kialakítása teszi még komfortosabbá és sokoldalúbbá a bölcsőde intézményét. Ezek a terek helyszínéül szolgálhatnak a sajátos nevelési igényű, illetve a korai fejlesztést igénylő gyermekek foglalkoztatásának is, tekintettel arra, hogy helyiségek felszereltsége erre tökéletesen alkalmas.

Az építési beruházás mellett a beszerzésre kerülnek a modern korhoz igazodó, a 3 év alatti gyermekek készségeit fejlesztő, nevelés-gondozást támogató eszközök a módszertani szakértő által jóváhagyott lista alapján.

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat által finanszírozott támogatásból valósul meg.

A projekt megvalósításának tényleges kezdete 2020.03.01., a megvalósítás tervezett befejezése 2022.11.29.