A PELSO-KOM Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Balatonszentgyörgy területén lomtalanítást szervez. A lomtalanítás során kizárólag a lakosság által kihelyezett, jogszabályban meghatározott nagydarabos háztartási lomhulladékot szállítjuk el. A gazdálkodó szervezetek a szolgáltatás igénybevételére nem jogosultak.

A lomtalanítási igényt a gyűjtési napot megelőző 5. munkanapig a PELSO-KOM Non-profit Kft.-nél történő regisztrációval lehet jelezni (de nem kötelező).

Regisztrálni a 85/530-076 vagy a 85/530-118 számú telefonszámok 3-as mellékén az NHKV Zrt. által kibocsátott számla 1. oldalán található „Felhasználó azonosító” szám megadásával, vagy a pelsokom.hu  honlapon biztosított regisztrációs felületen lehet.

A lomhulladék kihelyezés időpontja:

ÁPRILIS 2.

A lomhulladékot a fent megjelölt napon szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé, ügyelve arra, hogy az a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadályozza!

Lomhulladék, melyet ELSZÁLLÍTUNK:

Nagyobb méretű, hulladékká vált háztartási felszerelési tárgyak és eszközök, melyek a rendszeres vegyes kommunális hulladékgyűjtés alkalmával a méretüknél fogva nem helyezhetők el a gyűjtőedényzetben.

Nem tartozik a lomtalanítás tárgykörébe, ezért NEM SZÁLLÍTJUK EL:

  • veszélyes hulladék (pl. festék illetve festékes doboz, vegyszeres dobozok, higító, pala, akkumulátor, gumiabroncs stb.);
  • építési, bontási hulladék (pl.: törmelék, bontott ajtó, ablak, kőzetgyapot stb.);
  • elektronikai hulladék (pl.: hűtő, TV és egyéb elektronikai háztartási eszközök);
  • zöldhulladék (pl.: faág, nyesedék, falevél stb.);
  • szelektív hulladék (pl: újságpapír, könyv, öblösüveg stb.);
  • kommunális hulladék (gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes kommunális hulladék);
  • zsákban kihelyezett, nem nagydarabos hulladék (pl. ruha, egyéb kisméretű tárgyak);
  • gazdálkodó szervezetek által kihelyezett hulladék.

Köszönjük, hogy együttműködésükkel segítik a munkánkat!

Pelso-Kom Nonprofit Kft.