Tájékoztatjuk önöket a Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvodába való beiratkozás időpontjairól:

április 24-én, hétfőn és 25-én, kedden 8.00 és 16.00 óra között!

Az óvodai beiratkozás helyszíne: 8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár u. 4. (óvoda épülete)

Felhívjuk a 2020. szeptember 1. napja előtt született gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a 2011.évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint gyermekük számára az óvodába járás napi 4 órában kötelező!

Bemutatandó dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány vagy útlevél),
  • a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya),
  • a gyermek TAl kártyája,
  • a gyermek oltási könyve,
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély),
  • nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat,
  • egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).

Kérjük, hogy a kitöltött és mindkét szülő által aláírt felvételi jelentkezési lapot és a szülői felügyeletre vonatkozó lapot, valamint a szükséges dokumentumokat a beiratkozásra hozzák magukkal!

A kitöltendő felvételi jelentkezési lap az óvodában kérhető!

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2023. május 25-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt.

Ángyán Attiláné intézményvezető