Társaságunk alaptevékenységeivel összefüggően számos olyan munkafolyamat is felmerül, amely a felhasználókkal közvetlen személyes kapcsolatot igényel, illetve a felhasználási helyek felkeresésével jár. Ilyenek többek között a felhasználási helyek mérőinek olvasása, a lejárt mérők cseréje, vagy a bekötések ellenőrzése.

A DRV Zrt. működési területén jelenleg több mint 856.000 felhasználási helyet tart nyilván, amelyeken a szükséges, fent bemutatott munkatevékenységek gazdaságos és hatékony végrehajtása precíz előkészítő munkát igényel. Azonban a legaprólékosabb előkészítés ellenére is számos esetben meghiúsulnak a tervezett munkák, mivel az ingatlanok beazonosításában kulcsfontosságú házszám jelölések kihelyezésére az ingatlantulajdonosok nem fordítanak kellő figyelmet.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (5) bekezdése értelmében

minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot!

A fenti jogszabályra tekintettel ezúton kérjük a lakosságot, hogy az ingatlanokat lássák el az utcáról is jól látható, megfelelő méretű házszámmal! Ez nem csak a közszolgáltatók, de egyéb hatóságok, közrendvédelmi szervek és a mentők munkáját is megkönnyíti.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Csorba Tibor önkormányzati csoportvezető
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.