Értesítem a TISZTELT LAKOSSÁGOT, hogy KÖZMEGHALLGATÓ nyilvános képviselő-testületi ülést tartunk 2023. év december hó 14. napján (CSÜTÖRTÖK) 14:00 órakor a Balatonszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. u. 91.)

Tervezett napirend:

 1. A polgármester beszámolója az Önkormányzat 2023. évben végzett munkájáról. Előadó: Farkas László Nándor polgármester
 2. Beszámoló a tanyagondnok 2023. évben végzett munkájáról. Előadó: Nagy Ildikó tanyagondnok
 3. Lakosság kérdései, véleményei, javaslatai
 4. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat 2024. évi ellenőrzési ütemtervének és belső ellenőrzési kézikönyvének tárgyalása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester
 5. A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester
 6. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása, rendeletalkotás. Előadó: Farkas László Nándor polgármester
 7. A helyi adókról szóló 13/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása, rendeletalkotás. Előadó: Farkas László Nándor polgármester
 8. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 25/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása, rendeletalkotás. Előadó: Farkas László Nándor polgármester
 9. Farkas-Fekete Beatrix helyben történő letelepedési támogatás iránti kérelmének tárgyalása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester
 10. Faragó Zsolt Balatonszentgyörgy 666 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan iránti vásárlási kérelmének tárgyalása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester
 11. Szív Hangja Közhasznú Alapítvány támogatási kérelmének tárgyalása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester
 12. Nyugat-Balatoni Turisztikai Irodából való kilépés tárgyalása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester
 13. Az Önkormányzat tulajdonában lévő volt Takarékszövetkezet épületének és az orvosi rendelő mögötti terület bérbeadási szándék tárgyalása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester
 14. Egyéb ügyek

Farkas László Nándor polgármester