ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BALATONSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

jegyző

munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 81. §. (3)
bekezdésében meghatározott feladatok ellátása. Főbb tevékenységi körök: Vezeti a közös önkormányzati hivatalt, gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és
munkavállalói felett, dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyekben, ellátja a képviselő-testületek működésével kapcsolatos feladatokat. A jogállásra a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Balatonszentgyörgy

Álláshirdető szervezet bemutatása: Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja Balatonszentgyörgy, Főnyed, Hollád, Szegerdő, Szőkedencs, Tikos, Vörs községekben az
önkormányzat működésére, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • Magyar állampolgárság
  • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
– Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), ismeretlen képzési terület, felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), jog, igazgatásszervező vagy közigazgatásszervező

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
– 2011. évi CXCIX. törvény 247.§-a szerinti szakképesítés

Elvárt nyelvtudás (idegennyelv megnevezése):
– német, B2 (középfok), Komplex vizsga (C)
– angol, B2 (középfok), Szóbeli részvizsga (A)

Járművezetői engedély kategória: B

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

Egyéb pályázati előnyök:

 • Önkormányzati ASP rendszer ismerete
 • Önkormányzati LOCLEX rendszer ismerete
 • TFIK rendszer ismerete
 • Anyakönyvi szakvizsga megléte
 • Közigazgatási szakvizsga megléte

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

 • Dokumentumkezelő-iktató – Alapszint
 • Levelező (pl. Outlook) – Haladó szint
 • Szövegszerkesztő (pl. Word) – Haladó szint
 • Táblázatkezelő (pl. Excel) – Haladó szint

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 • Rugalmas alkalmazkodó-képesség (vezetői)
 • Kommunikációs készség (vezetői)
 • Terhelhetőség (egyéb)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • a Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
  eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.30. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázókat a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármesterei hallgatják meg és döntenek a kinevezésről. A
kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát indoklási kötelezettség nélkül fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.15. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: balatonszentgyorgy.hu, fonyed.hu, hollad.hu, szegerdo.hu, szokedencs.hu, tikos.hu, vors.hu

Az állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.04.07.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 9163
Intézményi iktatószám: BSZ/1937-1/2023