I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. Közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe és telefax száma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata

Székhelye: 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 91.
Postai címe: 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 91.
Telefonszáma: +3685377010, +3685377460, telefaxszáma: +3685377108
E-mail címe: polgarmester@balatonszentgyorgy.hu
Honlap: balatonszentgyorgy.hu

Hivatal

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91.
Postai címe: 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91.
Telefonszáma: +3685377010, +3685377108, telefaxszáma: +3685377108
E-mail címe: titkarsag@kohbsztgy.hu
Honlapok:
balatonszentgyorgy.hu
fonyed.hu
hollad.hu
szegerdo.hu
szokedencs.hu
tikos.hu
vors.hu


2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

A Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése

A körjegyzőség létszáma: 12 fő

 • Jegyző 1 fő
 • Aljegyző 1 fő
 • Igazgatási, titkársági munkakörben 3 fő
 • Adóügyi munkakörben 2 fő
 • Pénzügyi, költségvetési munkakörben 5 fő
 • Építéshatósági, műszaki munkakörben 1 fő

A Közös Önkormányzati Hivatal által ellátandó feladatok

a) Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: TEÁOR száma: 84.11. Általános közigazgatás
b) A Közös Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez.

A körjegyzőség feladata

 • a helyi önkormányzatok működése, az önkormányzati ügyek és az államigazgatási feladatok, hatáskörök ellátása,
 • az önkormányzati testületi szervekhez (képviselő-testületek, bizottságok) kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása,
 • az önkormányzati képviselők munkájának segítése,
 • a vezetést segítő törzskari funkciók ellátása,
 • a belső munkaszervezési igazgatási feladatok ellátása,
 • előkészíteni és végrehajtani a testületi szervek önkormányzati döntéseit, a polgármesterek irányítása és a körjegyző operatív vezetése mellett,
 • ellátni a központi állami szervek megbízásából az önkormányzatok számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat,
 • előkészíteni döntésre az államigazgatási ügyeket és gondoskodni e döntések végrehajtásának megszervezéséről,
 • a kötelező feladatként jelentkező államigazgatási és önkormányzati ügyek intézése,
 • az önkormányzatok valamint az önálló illetve részben önálló, szakfeladaton működtetett intézmények költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos operatív feladatok.

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefax-száma, elektronikus levélcím):

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata
Polgármester: Farkas László Nándor
Telefonszáma: +3685377010, +3685377460, telefax-száma: +3685377108
E-mail címe: polgarmester@balatonszentgyorgy.hu
Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyző: Simon-Kádár Kamilla
Telefonszáma: +3685377010, +3685377108, telefax-száma: +3685377108


4. A szervezeten belüli illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend:

Általános ügyfélfogadási rend

Hétfőn: 8.00-12.00 óráig
Kedden: 13.00-16.00 óráig
Szerdán: 8.00-16.00 óráig
Csütörtökön: 12.00-16.00 óráig
Pénteken: NINCS ügyfélfogadás

A polgármester és a jegyző ügyfélfogadási rendje

Polgármester: hétfőn 10.00-12.00 óráig
Jegyző: szerdán 8.00-12.00 óráig


5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

A képviselő-testület létszáma 7 fő.

Polgármester:
Farkas László Nándor

Alpolgármester:
Hetényi Tamás Péter

Nem képviselők közül választott alpolgármester:
Besenczki Józsefné

Képviselők:
Ángyán Attiláné
Futó Lajos
Horváth Gyöngyi Margit
Nagy Lajos
Országh Béla András


6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése az 1. pontban meghatározott adatai:

Nincs.


7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. §. C.) pont) neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

Nincs.


8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

Nincs.


9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:

Nincs.


10. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv feletti törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai:

Neve: Somogy Megyei Kormányhivatal
Székhelye: Kaposvár
Postai címe: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
Telefonszám: 82/502-600
Fax száma: 82/502-603