Magyar falu program keretében elnyert támogatások 2020

Magyarország Kormányának alapvető célja a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, a településkép épülését, ezzel elősegítve a lakosság életminőségének javulását.

Balatonszentgyörgyi járda felújítás. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata „Önkormányzati járdaépítés felújítás anyagtámogatása” pályázat keretében a Csillagvár utcai járda második szakaszának felújítására 5 millió Ft támogatásban részesült.


Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal felújítása

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1401/2020. (VII. 15.) Korm. határozat alapján Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai tulajdonában lévő polgármesteri hivatalként, vagy akként is funkcionáló többcélú intézmények – „Faluházak” –  megújítására, fejlesztésének támogatására.

A Kormány célul tűzte ki az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítését, valamint a szén-dioxid kibocsátás csökkentését. Az energetikai korszerűsítésen túl fontos az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények rekonstrukciója is, hiszen a felújításoknak, korszerűsítéseknek köszönhetően vonzóbbá válhatnak a vidéki települések, valamint javulhat a lakosság életminősége. 

Az önkormányzatok lehetőségeihez mérten mindent megtesznek, hogy a hivatalos ügyek intézésében segítsék a lakosságot, ám a nem megfelelő környezet, az épület nem megfelelő műszaki állapota a kistelepüléseken akadályozó tényezőként lép fel.

A támogatás célja a települések számára igényes környezet megteremtése a közügyek intézésére. Jelen támogatás megoldási lehetőséget nyújthat azon hivatali épületekkel kapcsolatban, amelyek külső, belső felújítása már régóta időszerűvé vált. 

A támogatás hozzájárul ahhoz, hogy a hivatal a szolgáltató funkcióját korszerűbben tudja ellátni és ezzel a településen élő lakosság komfortérzetét növeli a gördülékenyebb ügyintézés elősegítésével. A fejlesztés a hivatali dolgozók munkakörülményeit korszerűbbé teszi, ami pozitív hatást gyakorol az ügyfélkapcsolati interakciókra és esztétikai szempontból hozzájárul a településkép javításához. 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata a Faluházak felújítása – 2020 című, MFP-FHF/2020 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázata 49 975 997 Ft támogatásban részesült. A pályázat keretében az Önkormányzati hivatal belső felújítása, parkoló kialakítása és eszközbeszerzés valósul meg.


Magyar falu program keretében elnyert támogatások 2019

A pályázati kiírások rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímének 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére.

1. Orvosi eszközök beszerzése Balatonszentgyörgyön:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-AEE/2019 kódszámú, „Orvosi eszköz” című pályázat keretében támogatásban részesült közel 3 millió Ft értékben. Az eszközök a háziorvosi és fogorvosi szolgálat számára kerülnek beszerzésre.

Az „Orvosi eszköz” támogatás célja a települések számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei.

2. Balatonszentgyörgy település infrastruktúrájának fejlesztése:

Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, a településkép épülését, ezzel elősegítve a lakosság életminőségének javulását.

Balatonszentgyörgyi út felújítás: Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” pályázat keretében a Sport utca felújítására 21.421.294 Ft összegű támogatásban részesült.

Járda felújítás Balatonszentgyörgyön: „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” pályázat keretében a Csillagvár utcai járda felújításra 5 millió Ft támogatásban részesült.