A PELSO-KOM Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Balatonszentgyörgy területén lomtalanítást szervez. A lomtalanítás során kizárólag a lakosság által kihelyezett, jogszabályban meghatározott nagydarabos háztartási lomhulladékot szállítjuk el. A gazdálkodó szervezetek a szolgáltatás igénybevételére nem jogosultak.

A lomhulladék kihelyezés időpontja: március 24.

(Az elszállítás március 25-én történik.)

Balatonszentgyörgy település környezetének, tisztaságnak megóvása érdekében a lomhulladékot CSAK a fent megjelölt napon, az esti órákban szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé, ügyelve arra, hogy az a gyalogos és gépjárműforgalmat ne akadályozza!

Lomhulladék, melyet ELSZÁLLÍTUNK:

Nagyobb méretű, hulladékká vált háztartási felszerelési tárgyak és eszközök, melyek a rendszeres vegyes kommunális hulladékgyűjtés alkalmával a méretüknél fogva nem helyezhetők el a gyűjtőedényzetben.

Nem tartozik a lomtalanítás tárgykörébe, ezért NEM SZÁLLÍTJUK EL:

Veszélyes hulladék (pl. festék illetve festékes doboz, vegyszeres dobozok, higító, pala, akkumulátor, gumiabroncs stb.); építési, bontási hulladék (pl.: törmelék, bontott ajtó, ablak, kőzetgyapot stb.); elektronikai hulladék (pl.: hűtő, TV és egyéb elektronikai háztartási eszközök); zöldhulladék (pl.: faág, nyesedék, falevél stb.); szelektív hulladék (pl: újságpapír, könyv stb.); kommunális hulladék (gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes kommunális hulladék); gazdálkodó szervezetek által kihelyezett hulladék.

Köszönjük, hogy együttműködésükkel segítik a munkánkat!