A PELSO-KOM Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Balatonszentgyörgy területén lomtalanítást szervez. A lomtalanítás során kizárólag a jogszabályban meghatározott nagydarabos háztartási lomhulladékot szállítjuk el.

A lomhulladék kihelyezés időpontja:

ÁPRILIS 7.

A lomhulladékot a fent megjelölt napon szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé, ügyelve arra, hogy az a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadályozza!

Lomhulladék, melyet ELSZÁLLÍTUNK:

Nagyobb méretű, hulladékká vált háztartási felszerelési tárgyak és eszközök, melyek a rendszeres vegyes kommunális hulladék-gyűjtés alkalmával a méretüknél fogva nem helyezhetők el a gyűjtőedényzetben.

Nem tartozik a lomtalanítás tárgykörébe, ezért NEM SZÁLLÍTJUK EL:

  • veszélyes hulladék (pl. festék illetve festékes doboz, vegyszeres dobozok, higító, pala, akkumulátor);
  • gumiabroncs;
  • építési, bontási hulladék (pl.: törmelék, bontott ajtó, ablak, kőzetgyapot stb.);
  • elektronikai hulladék (pl.: hűtő, TV és egyéb elektronikai háztartási eszközök);
  • zöldhulladék (pl.: faág, nyesedék, falevél stb.); szelektív hulladék (pl: újságpapír, könyv, öblösüveg stb.);
  • kommunális hulladék (gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes kommunális hulladék).

Köszönjük, hogy együttműködésükkel segítik a munkánkat!

Pelso-Kom Nonprofit Kft.