Értesítem, hogy KÖZMEGHALLGATÓ nyilvános képviselő-testületi ülést tartunk 2021. év DECEMBER hó 17. napján (PÉNTEK) 12,00 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Tervezett napirend:
1.) Beszámoló az Önkormányzat 2021. évben végzett munkájáról. Előadó: Farkas László Nándor polgármester
2.) Lakosság véleményei, kérdései. Előadó: Farkas László Nándor polgármester
3.) „Szentgyörgyi Baba” életkezdési támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester
4.) Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester
5.) A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása. Előadó: Török Csilla címzetes főjegyző
6.) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 3/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester
7.) Döntéshozatal Balatonszentgyörgy Község teljes közigazgatási területére vonatkozó település terv elkészítéséről a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet szerinti tartalommal. Előadó: Farkas László Nándor polgármester
8.) Egyéb ügyek

Kérem a megjelenő lakossági érdeklődőket, hogy a szájat és orrot eltakaró maszkot szíveskedjenek használni.

Farkas László Nándor polgármester