A PELSO-KOM Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Balatonszentgyörgy területén lomtalanítást szervez.

A lomtalanítás során kizárólag a lakosság által kihelyezett, jogszabályban meghatározott nagydarabos háztartási lomhulladékot szállítjuk el. A gazdálkodó szervezetek a szolgáltatás igénybevételére nem jogosultak.

Lomhulladék kihelyezés időpontja:

2021.03.29

Balatonszentgyörgy település környezetének, tisztaságnak megóvása érdekében a lomhulladékot a fent megjelölt időpontnak megfelelően szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé ügyelve arra, hogy az a gyalogos és gépjárműforgalmat ne akadályozza.

Lomhulladék, melyet ELSZÁLLÍTUNK:

Nagyobb méretű, hulladékká vált háztartási felszerelési tárgyak és eszközök, melyek a rendszeres vegyes kommunális hulladékgyűjtés alkalmával a méretüknél fogva nem helyezhetőek el a gyűjtőedényzetben.

Nem tartozik a lomtalanítás tárgykörébe, ezért

NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA:

  • veszélyes hulladék (pl: festék illetve festékes doboz, vegyszeres dobozok, hígító, pala, akkumulátor, gumiabroncs stb.)
  • építési, bontási hulladék (pl: törmelék, bontott ajtó, ablak, kőzetgyapot stb.)
  • elektronikai hulladék (pl: hűtő, TV és egyéb elektronikai háztartási eszközök)
  • zöldhulladék (pl: faág, nyesedék, falevél stb.)
  • szelektív hulladék (pl: újságpapír, könyv, öblösüveg stb.)
  • kommunális hulladék (gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes kommunális hulladék)
  • zsákban kihelyezett, nem nagydarabos hulladék (pl. ruha, egyéb kisméretű tárgyak)
  • gazdálkodó szervezetek által kihelyezett hulladék

                  Köszönjük, hogy együttműködésükkel segítik a munkánkat!