Értesítem, hogy KÖZMEGHALLGATÓ nyilvános képviselő-testületi ülést tartunk 2022. év NOVEMBER hó 24. napján (CSÜTÖRTÖK) 14,00 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében!

Tervezett napirend:

1.) Polgármester beszámoló az Önkormányzat 2022. évben végzett munkájáról. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

2.) Lakosság kérdései, véleményei, javaslatai

3.) A helyi adókról szóló 13/2015.(XI.4.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

4.) A térítési díjakról szóló 4/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

5.) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

6.) Marcali Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításainak tárgyalása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

7.) 2023.évi belső ellenőrzési ütemterv tárgyalása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

8.) Az Önkormányzat 2023-2028. évek közötti Helyi Esélyegyenlőségi Programjának tárgyalása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

9.) Önkormányzati lakás megvásárlása iránti kérelem tárgyalása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

10.) Balatonszentgyörgyi, Berzsenyi D. utca 84. 393/3 hrsz. alatt kialakítandó közösségi tér lépcső és galéria kialakításnak faipari munkálataira beérkezett ajánlatok tárgyalása, kivitelező kiválasztásáról döntéshozatal. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

11.)  DDOP-3.1.2/2F-2f-20009-0007 projekt támogatás visszakövetelésének tárgyalása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

12.) Önkormányzat részére térítésmentesen felajánlott facsemete ültetéséről döntéshozatal. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

13.) Mise útvégén, önkormányzati tulajdonban lévő 822/26 hrsz-ú telek eladásra történő meghirdetéséről döntéshozatal. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

14.) Balatonszentgyörgyi Tűzvédelmi Egyesület pénzbeli támogatás megállapítása iránti kérelmének tárgyalása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

15.) Egyéb ügyek

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen!

Farkas László Nándor polgármester