Sikeres munkaterület átadás-átvétel után elkezdődhet a Balatonberény-Balatonszentgyörgy-Vörs települések közötti kerékpárútvonal kivitelezése. A munkaterületet 2021. március 11-én vette át a nyertes ajánlattevő Reaszfalt Kft. az Önkormányzatoktól és a Magyar Közúttól, akinek 300 naptári nap áll rendelkezésre a munkavégzésre – nem számítva az adott év téli hónapjait.

A PROJEKT BEMUTATÁSA
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 2019 májusában Támogatási Szerződést kötött a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával a Balatonberény-Balatonszentgyörgy-Vörs települések közötti kerékpáros útvonal megvalósulása érdekében. A beruházás teljes összege bruttó 470 392 316 Ft, melynek 100%-a vissza nem térítendő támogatási összeg.

A PROJEKT CÉLJA
A projekt célja a Balatonberény-Balatonszentgyörgy-Vörs kerékpáros útvonal létrehozása, így – a biztonságos feltételek megteremtésével – a közvetlenül és közvetve kedvezményezett településeken a környezetkímélő kerékpáros közlekedési mód elterjedésének elősegítése. A beruházás a közlekedési, illetve a (Balaton Bringakörút – Kis-Balaton) turisztikai, üdülési célú kerékpározás feltételeit egyaránt javítja.

Térkép
Átnézeti kép

A feladat egy kerékpárforgalmi hálózati elemekből (kétirányú kerékpárút, illetve kerékpáros nyom jelzésű vegyes forgalmú közút) összeálló, folytonos kerékpáros útvonal kiépítése, illetve kijelölése Balatonberény és Vörs között, a szükséges kiágazásokkal (Balatonszentgyörgy Gulya-csárda, vasútállomás) együtt. A nyomvonal északi végpontja a balatoni bringakörút meglévő szakasza. A kerékpáros nyomvonal déli végpontja a vörsi vasúti megálló. Északi irányból tekintve a balatonberényi kerékpárúti kezdőcsomópontnál a 7119 j. út közúti csomópontjának „négyágúvá alakításával” (csak kerékpáros negyedik ág), kijelölt kerékpáros útvonalként (kerékpáros nyom jelzésű vegyes forgalmú közútként) lesz megoldva a csomóponti átvezetés. A Kossuth L. utcában a településhatárig (így a vasúti átjáróban is) kerékpáros útvonal tervezendő, a „balesetveszélyes” lokális burkolathibák kijavításával számolva. A Balatonberény – Balatonszentgyörgy közötti, külterületi Mise úti szakaszon a balatonszentgyörgyi Sport utcáig önálló kétirányú kerékpárút tervezendő, idegen terület érintése nélkül.

Balatonszentgyörgy belterületén (Sport u., József A. u., Berzsenyi D. u., Vasút u.) kerékpáros útvonal (kerékpáros nyom) készül, a lokális burkolathibák Tsz.:1905 Balatonberény – Balatonszentgyörgy – Vörs kerékpáros útvonal megvalósítása kijavításával számolva. Kerékpáros útvonal elágazásokat kell kialakítani a vasúti átjáró után lakott területen a Gulya-csárda felé, illetve a vasútállomáshoz a 71319 j. úton. A 7501 j. Holládi ök. út külterületi szakasza mentén (ÉNy-i, vasút oldalon) önálló kétirányú kerékpárút alakul. A 7501 j. ök. út és a 75102 j. Vörsi bekötőút csomópontjában jelen projekt keretében nem tervezett csomóponti átvezetés (a kerékpárosok a csomópontban a közúti járműforgalom részeként a járművekre vonatkozó KRESZ szabályok szerint közlekednek). A Hollád irányába (és irányából) közlekedő kerékpárosok miatt a csomópontban elhaladó kerékpárút és a Vörsi bekötőút burkolata között a lekerekítő ív végénél burkolt összeköttetés épül ki. A 75102 j. Vörsi bekötőút mentén II. ütemben önálló kerékpárút tervezett, amire az építési engedély rendelkezésre áll, azonban jelen kivitelezésnek ez az építési feladat nem része. Vörs belterületén a kiviteli terv keretében kerékpáros nyom útvonal kialakítására kerül sor, a lokális burkolathibák kijavításával számolva. A Vörsi bekötőút kezdőszelvénye és Vörs lakott terület között a kiviteli terv eredményeként útirányjelző táblával kijelölt kerékpáros útvonal jön létre a meglévő 75102 j. bekötőúton.

A nyílt közbeszerzési eljárás során beérkezett 7 ajánlatból a legkedvezőbb és egyben a legalacsonyabb árat adó a Reaszfalt Kft. volt. Nettó 224 842 654.- Ft vállalási ár mellett 300 nap áll a kivitelező rendelkezésére a munkálatok befejezésére, ebbe nem számít bele a téli időszak.