Értesítem, hogy  nyilvános képviselő-testületi ülést tartunk 2022. év május hó 12. napján (CSÜTÖRTÖK) 14,00 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Tervezett napirend:

1.) A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

2.) Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról rendeletalkotás. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

3.) Beszámoló a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 2021. évben végzett tevékenységéről. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

4.) Beszámoló a családgondozó és a gyermekjóléti szolgálat 2021. évben tevékenységéről. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

5.) Beszámoló a Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásáról. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

6.) 2022. évi közbeszerzési terv tárgyalása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

7.) Overstones Alapfokú Művészeti Iskola telephely működtetése iránti kérelme. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

8.) Balatonszentgyörgyi Csónakos Egyesület részére a balatonszentgyörgyi 0131. hrsz. ingatlanon lévő csónaktároló, üzemeltetési joga gyakorlásának átadása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

9.) Keszthelyi Tűzoltóság beszámolójának tárgyalása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

10.) Balatonszentgyörgy, Bodon utca 10. – 811/2 hrsz. alatti ingatlan elbirtoklása/kisajátítása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

11.) Termelői Piacon lakossági használt sütőolaj begyűjtési pont létesítése. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

12.) Vasút utcában lévő, MÁV-hoz tartozó területrész önkormányzati kezelésbe történő átvételéről előzetes döntéshozatal. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

13.) Volt ERDÉRT telep melletti, az önkormányzat tulajdonában lévő telek értékesítésének ügye. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

14.) Pénzbeli támogatás megállapítása iránti kérelmek tárgyalása:

a) Szent György Nyugdíjas Egyesület

b) Balatonszentgyörgyi Tűzoltó Egyesület

c) INFO-Ház Egyesület

d) Iskolaszék a Gyermekekért Alapítvány

e) Margaréta Napközi Otthonos Óvoda Alapítvány

15.) Tájékoztatás Kadarkút település megsegítésére nyújtott önkormányzati támogatás átutalásáról. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

16.) DDOP-3.1.2/2F-2f-20009-0007 projekt támogatás visszakövetelése tárgyban született ítélet ügye. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

17.) Balatonszentgyörgyi, Berzsenyi D. utca 84. 393/3 hrsz. alatti polgárőri telephely klimatizálásának ügye. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

18.) Egyéb ügyek

Farkas László Nándor polgármester