Értesítem, hogy nyilvános képviselő-testületi ülést tartunk 2020. június 29-én, hétfőn 14.00 órakor a Községháza tanácskozó termében.

Tervezett napirend:

1.) Beszámoló a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási központ, a családgondozó és gyermekjóléti szolgálat Balatonszentgyörgy településen 2019.évben végzett munkájáról. Előadó: Alapszolgáltatási Központ vezetője

2.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Előadó: Török Csilla címzetes főjegyző

3.) Az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

4.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019.évi zárszámadásáról. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

5.) Az Önkormányzat 2019-2024.évi gazdaság programjának tárgyalása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

6.) Az Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a 2020 év január hó 31.napjáig esedékes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről. Előadó: Horváth Gyöngyi Margit Ügyrendi Bizottság elnöke

7.) Balatonszentgyörgy Hiv. energetikai korszerűsítés” tárgyban indított közbeszerzési eljárás ügyében ajánlat elfogadásáról való döntéshozatal. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

8.) Határidő hosszabbítás kérelmezése a SOB/03/705/2019. törvényességi felhívással kapcsolatosan. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

9.) Polgármester által veszélyhelyzet idején hozott döntések felülvizsgálata. Előadó: Farkas László Nándor polgármester

10.) Egyéb ügyek

Farkas László Nándor polgármester