neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel dr. Kovács Ferenc somogy megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását!

30/927-4487, somogy@egyenlobanasmod.hu

Ügyfélfogadási időpontok 2020. október hónapban:

Somogy Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház
7400 Kaposvár, Honvéd utca 13.
október 6. 8.00-16.00, október 13. 9.00-13.00

Kaposvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Kaposvár, Fő utca 63.
október 20. 9.00-13.00

Csurgó Járási Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
8840 Csurgó Kossuth Lajos utca 1.
október 29. 11.00-15.00

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD – MINDENKIT MEGILLET!