Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát akik már a jelenlegi ebösszeírást megelőzően a bejelentésnek eleget tettek, azok ismételten kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávtv.) 42/B. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat részére bocsátani.

Az ebösszeírás időpontja: 2021. május 17. – 2021. június 14.

  • Az ebösszeíró adatlapokat ebenként külön-külön kell kitölteni!
  • A 2021. évi ebösszeírás céljából kérem a Balatonszentgyörgy közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy a kitöltött „Ebösszeíró adatlapokat” legkésőbb 2021. június 14. napjáig a Balatonszentgyörgy, Berzsenyi Dániel u. 91. (Önkormányzat) címre szíveskedjenek eljuttatni, a kihelyezett gyűjtődobozba vagy a postaládába bedobni.

Az adatlap letölthető innen: ADATLAP

Felhívom a figyelmüket, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után! 2021. január 1-jétől az Ávtv. 42/D §-a tekintetében a járási hivatal a kijelölt állatvédelmi hatóság!

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat, pl.: tulajdonos-változást, elhullást írásban bejelenteni.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget, úgy szíveskedjenek a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködésüket köszönöm!

Török Csilla címzetes főjegyző