A 2013-2020-as évekhez hasonlóan az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban: járási hivatal) megvalósításával „Nyári diákmunka 2021.” elnevezéssel munkaerőpiaci programot indítunk.

A program 2021. június 15. napjától 2021. augusztus 31. napjáig tart. 2021. június 15. napjától lehetőségük nyílik a diákoknak, hogy regisztráltassák magukat az illetékes járási hivatalnál. A nunkaerőpiaci program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények 1 hónap időtartamra, 2021. július 1. és 2021. augusztus 31. közötti időszakra támogatást igényelhetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatás történhet az önkormányzat fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézményben is. A program keretében legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás támogatható önkormányzati foglalkoztatás esetén.

A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 164.250 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 125.550 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák szolgáltatást kérőként a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell – szintén a munkaviszony kezdete előtt – a járási hivatalhoz befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

Jelentkezni lehet Farkas László Nándor polgármesternél (30/517-6844), vagy a Polgármesteri Hivatalban (85/377-108, 377-010).

Határidő: 2021. június 9.

Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatala