Sajtóközlemény

Balatonszentgyörgy – Hollád egészségügyi alapellátásának fejlesztése

TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00022

A fejlesztés eredményeképpen Balatonszentgyörgy védőnői szolgálatának és Hollád háziorvosi szolgálatának helyet adó épületek teljes körűen felújításra kerültek. A felújítás mellett a védőnői és a háziorvosi szolgálat eszközparkja is megújult, illetve a több települést ellátó védőnői szolgálat egy új személygépjárművel is gazdagodott.

A PROJEKT BEMUTATÁSA:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának és Hollád Község Önkormányzatának konzorciumi pályázata 2017. júliusában 59.645.630,-Ft összegű támogatásban részesült. A konzorciumi vezetői feladatokat Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata látta el. Az európai uniós támogatásnak köszönhetően a Balatonszentgyörgy védőnői ellátás és Hollád háziorvosi ellátás megújult.

PROJEKT CÉLJA:

A projekt célja a Balatonszentgyörgyön található, védőnői szolgálatra használt ingatlan korszerűsítése és az eszközpark fejlesztése, továbbá a Hollád településen található a házi orvosi rendelő felújítása, energetikai fejlesztése, illetve az eszközpark bővítése.

Balatonszentgyörgy védőnői szolgálatához több ellátási körzet (Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos) tartozik. A fejlesztésnek köszönhetően Balatonszentgyörgyön egy teljesen megújult rendelő várja a védőnői ellátást igénybe vevőket.

A védőnői szolgálatnak helyt adó épület teljes körű felújítása keretében átalakításra került a belső tér, illetve megvalósult többek között az épület külső szigetelése, a nyílászárók cseréje, a villamoshálózat és az épület gépészeti berendezések felújítása is. Az immáron akadálymentes épületben megújult a váró és a vizsgáló, továbbá a vizes helyiségek, az öltözők. Az épület közvetlen környezetének felújítása során egy akadálymentes parkoló is kialakításra került.

Az épület felújítása mellett a védőnői szolgálat egy személygépjárművet is kapott, azzal a céllal, hogy a védőnő könnyebben tudjon eljutni a szolgálathoz tartozó ellátási körzetekbe. Ezen túlmenően a fejlesztés keretében a védőnői szolgálathoz kapcsolódó új eszközök is beszerzésre kerültek.

Hollád településen a háziorvosi rendelő került felújításra, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzésekre is sor került az európai uniós támogatásnak köszönhetően. Így a háziorvosi ellátás, többek között egy új defibrillátorral, egy mobil EKG készülékkel, vércukormérővel, pólyázó asztallal, magzati szívhangvizsgáló készülékkel is gazdagodott. A fejlesztés kapcsán a Hollád háziorvosi szolgálat épületének külső szigetelésére, a tetőcserére, a nyílászárók cseréjére, a belső tér teljes felújítására, a villamoshálózat és az épület gépészeti berendezések korszerűsítésére, illetve egy napelemes rendszer kiépítésére is sor került.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósult beruházásnak köszönhetően, Balatonszentgyörgy védőnői ellátásának és Hollád háziorvosi ellátásának korszerűsítése révén a térség egészségügyi alapellátásának minősége jelentősen emelkedett, amely hozzájárul a lakosság magasabb színvonalú egészségügyi ellátásához.