Magyar falu program Nyomtat
SatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebook
2019 november 20. (szerda) 12:26

Magyar falu program keretében elnyert támogatások 2020

Magyarország Kormányának alapvető célja a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, a településkép épülését, ezzel elősegítve a lakosság életminőségének javulását.

Balatonszentgyörgyi járda felújítás. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata „Önkormányzati járdaépítés felújítás anyagtámogatása” pályázat keretében a Csillagvár utcai járda második szakaszának felújítására 5 millió Ft támogatásban részesült.

 


 

Magyar falu program keretében elnyert támogatások 2019

A pályázati kiírások rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímének 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére.

1. Orvosi eszközök beszerzése Balatonszentgyörgyön:

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-AEE/2019 kódszámú, „Orvosi eszköz” című pályázat keretében támogatásban részesült közel 3 millió Ft értékben. Az eszközök a háziorvosi és fogorvosi szolgálat számára kerülnek beszerzésre.

Az „Orvosi eszköz” támogatás célja a települések számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei.

2. Balatonszentgyörgy település infrastruktúrájának fejlesztése:

Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, a településkép épülését, ezzel elősegítve a lakosság életminőségének javulását.

Balatonszentgyörgyi út felújítás: Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” pályázat keretében a Sport utca felújítására 21.421.294 Ft összegű támogatásban részesült.

Járda felújítás Balatonszentgyörgyön: „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” pályázat keretében a Csillagvár utcai járda felújításra 5 millió Ft támogatásban részesült.