Alakuló képviselő-testületi ülés Nyomtat
SatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebook
2019 október 18. (péntek) 15:22

Értesítem, hogy ALAKULÓ nyilvános képviselő-testületi ülést tartunk OKTÓBER 21-ÉN, HÉTFŐN 14.00 ÓRAKOR a balatonszentgyörgyi Községháza dísztermében.

TERVEZETT NAPIREND:

1. A választási bizottság elnökének tájékoztatója a választásról. Előadó: Tóth Gyuláné, a helyi választási bizottság elnöke

2. Képviselő-testületi tagok eskütétele. Előadó: Török Csilla címzetes főjegyző

3. Polgármester eskütétele. Előadó: Török Csilla címzetes főjegyző

4. Napirendek elfogadása. Előadó: Farkas László Nándor polgármester (továbbiakban: PM)

5. A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése. Előadó: PM

6. Az SZMSZ felülvizsgálata. Előadó: PM

7. Ügyrendi döntés a bizottságok választásaihoz kapcsolódóan az alakuló ülésen titkos vagy nyílt szavazással való szavazások ügyében. Előadó: PM

8. A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása. Előadó: PM

9. Az alpolgármester(ek) megválasztása. Előadó: PM

10. Az alpolgármester(ek) eskütétele. Előadó: PM

11. Határozathozatal a polgármester tiszteletdíjáról. Előadó: Ügyrendi Bizottság Elnöke

12. Polgármester költségtérítése. Előadó: Ügyrendi Bizottság Elnöke

13. Alpolgármester(ek) illetményénektiszteletdíjának megállapítása. PM

14. Alpolgármester(ek) költségtérítésének megállapítása. Előadó: PM

15. A gazdasági program kidolgozására megbízás. Előadó: PM

16. Társulási tanácsban történő képviselet. Előadó: PM

Az ülésre minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Farkas László Nándor polgármester